Wydawnictwo Taxpress s.c.

funkcjonuje na rynku wydawniczym i szkoleniowym od 2000 roku. Byliśmy pierwszą firmą w Polsce, która zapoczątkowała organizację szkoleń z zakresu szerokiego doradztwa dla samorządów. Prowadzimy wykłady w przedmiotach podatków lokalnych, procedur administracyjnych, uchwał samorządowych, gospodarki odpadami. Zmian w ustawodawstwie dotyczących konstytucji samorządów oraz ich finansów.

Nasza działalność wydawnicza to

 

Czasopisma:

„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” – miesięcznik poświęcony tematyce podatków lokalnych wychodzi od 2000 roku. Czytelnikami są służby finansowe jednostek samorządu terytorialnego.

„Prawo Pomocy Publicznej” – dwumiesięcznik poruszający problemy pomocowe. Na rynku wydawniczym od 2007 roku. Autorami są wybitni specjaliści zajmujący się zagadnieniami związanymi z pomocą państwa. Odbiorcami zaś wszyscy, którzy w codziennej pracy stykają się z niełatwą materią pomocy publicznej.

 

Książki:

Ważnym elementem naszej działalności są publikacje książkowe. Głównie komentarze prawne z zakresu podatkowego prawa samorządowego, ustawy o finansach publicznych oraz szeroko rozumianych procedur podatkowych.

Rok rocznie publikujemy aktualizowane o najnowsze zmiany pozycję książkowe pod tytułami:

„Podatki Lokalne” ; „Podatki Gruntowe” ; „Podatek Rolny” ; „Podatek Leśny” ; „Podatek Transportowy” ; „Podatki od Nieruchomości” .

 

 
 
TaxPRESS W LICZBACH :

MISJA

Sużyć państwu polskiemu, wspólnotom samorządowym oraz porządkowi prawnemu wykonując sumiennie nasze zadania.