1 jobs for "Wrocław"
Usuń wszystko
Sortuj według
1 jobs for "Wrocław"
Usuń wszystko
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonania przez Urząd Gminy inwestycji w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Sektora Programu Operacyjnego…