2 jobs for "nie istotne"
Usuń wszystko
Sortuj według
2 jobs for "nie istotne"
Usuń wszystko
Poszukujemy  biegłego w sprawach VAT-u przy montażu systemów odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do mieszkańców oraz przy usuwaniu azbestu z nieruchomości. Chodzi o stworzenie…
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonania przez Urząd Gminy inwestycji w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Sektora Programu Operacyjnego…