Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki

pracownik naukowy
0 (0 Opnii)

O mnie

Jestem pracownikiem naukowym Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 12 lat zajmuję się pracą dydaktyczną i naukową z zakresu analizy systemów podatkowych państw Wspólnoty Europejskiej. Obroniłem pracę doktorską pod tytułem: „Geneza podatku od wartości dodanej. Od podatku obrotowego do Vat-u – na podstawie doświadczeń  federalnego systemu podatkowego.”  Doradzałem przy wdrożeniach  dużych podmiotów zagranicznych w polski system podatkowy. Mam status Doradcy Podatkowego o numerze 1234.

Specjalizacja

Przebieg kariery

Nauczyciel akademicki
Uniwersytet Łódzki 2011-10-01 - 2022-10-21 Wykładowca, twórca autorskiego programu nauczania, publikacje naukowe z zakresu prawa podatkowego w szczególności podatku VAT.
Konsultant podatkowy
Johnson Black LTD. 2013-12-10 - 2015-06-11 Wdrażałem polski zespół księgowo finansowy w standardy brytyjskiej spółki rozpoczynającej działalność na rynku polskim. Byłem koordynatorem między dyrekcją finansową przedsiębiorstwa w Londynie a nowo powstałym działem księgowości spółki w Polsce. Opracowałem systemy wzajemnego raportowania przepływów pieniężnach. Prowadziłem szkolenia z zakresu specyfiki polskiego systemu podatkowego dla brytyjskiego zarządu spółki.
Koordynator podatkowy
Machinery CO. 2007-06-13 - 2009-08-15 Wdrażałem pracowników polskiego działu księgowości i ich amerykańskich odpowiedników w polskie zasady raportowania cen transferowych. Opracowałem kompendium wiedzy dotyczące prawa w tym zakresie w językach polskim i angielski.

Wykształcenie

Uniwersytet Łódzki
doktor nauk prawniczych 2014-09-20 - 2023-07-20 Pracownik dydaktyczny i naukowy z dorobkiem 236 publikacji w prasie specjalistycznej polskiej i zagranicznej z zakresu podatku VAT. Promotor 43 prac magisterskich. Mentor dwóch otwartych przewodów doktorskich. Otrzymałem tytuł „Wykładowcy roku 2021” przyznawany przez studentów Wydziału Prawa UŁ.
Uniwersytet Łódzki
magister prawa 2009-10-11 - 2014-06-10 Student Wydziału Prawa UŁ. Praca magisterska pod tytułem: „ Kalki językowe w terminologii polskiego systemu podatkowego” pod kierunkiem dr. Andrzeja Bacy. Otrzymałem stypendium naukowe Wydziału Prawa Municypalnego Uniwersytetu w Bolonii. Zdobyłem stypendium Ministerstwa Finansów za diatrybę z zakresu finansów publicznych w ramach konkursu „Pańszczyzna teraz i dawniej”. Praca została opublikowana w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i przedrukowana przez branżowe czasopismo Brytyjskiej Gildy Podatkowej „Tax Times”.
LO im. Mari Konopnickiej w Łodzi
maturzysta 2004-09-01 - 2009-07-01 Uczyłem się w klasie o profilu humanistyczno-historycznym. Szczególnie interesowałem się okresem III Rzeczpospolitej oraz prawem rzymskim. Byłem laureatem międzyszkolnego konkursu „Widzy o Polsce Współczesnej”. Liceum ukończyłem ze średnią ocen 4,6.

Opinie

0 W oparciu o 0 opinii
Zaangażowanie
Progressive working attitude
0
Skuteczność
Good teamwork spirit
0
Wiedza i doświadczenie
Skills and experience meet well
0
Wynagrodzenie
Suitable salary
0

Odpowiedz

Skasuj odpowiedź
Wersja BETA
Wyślij wiadomość
Rezygnuję
Poproś o złożenie aplikacji

Select job to invite this user