Jan Szyszka

Jan Szyszka

Specjalista w RIO
5000zł/month
0 (0 Opnii)

O mnie

11 lat doświadczenia w podatkach lokalnych. Pracownik referatu podatków lokalnych UM  Piaseczno. Starszy specjalista podatkowy UM Konstancin. Specjalista Mazowieckiej Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przebieg kariery

Młodszy Specjalista
Urząd Miasta Piaseczno 2008-11-10 - 2012-12-10 Rozliczanie podatku od nieruchomości. Korekty podatkowe oraz prowadzenie sporów z płatnikami podatków. Współpraca z biurem prawnym w zakresie redagowania korespondencji z podatnikiem. Rozliczenia roczne w zakresie podatku od nieruchomości przedsiębiorstw.
Starszy specjalista
Urzad Miasta Konstancin 2012-12-12 - 2017-06-12 Prowadzenie spraw spornych w zakresie podatku od nieruchomości. Reprezentacja urzędu przed organami kontroli oraz sądami administracyjnymi. Raportowanie rachunkowości w zakresie podatku od nieruchomości przed władzami samorządowymi.
Specjalista
Regionalna Izba Obrachunkowa 2019-04-11 - 2024-01-05 Audyt samorządów w zakresie podatku od nieruchomości. Analiza prawna przypadków kazusowych. Wsparcie biura prawnego w przygotowywaniu dokumentacji procesowej merytorycznej i analitycznej.

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski
magister 2001-10-09 - 2006-06-06 Studia na wydziale ekonomicznym w/w uczelni. Tytuł magistra uzyskałam w wyniku obrony pracy magisterskiej pod tytułem: „Rachunkowość w Jednostkach Samorządów Terytorialnych”. Promotorem pracy był dr Zbigniew Żukowski. Pracę oceniono na „bardzo dobry” w ówczesnym czterostopniowym systemie ocen. Moja średnia ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 3.9. Byłam członkinią Akademickiego Koła Rachmistrzów Samorządowych.

Opinie

0 W oparciu o 0 opinii
Zaangażowanie
Progressive working attitude
0
Skuteczność
Good teamwork spirit
0
Wiedza i doświadczenie
Skills and experience meet well
0
Wynagrodzenie
Suitable salary
0

Odpowiedz

Skasuj odpowiedź
Wersja BETA
Wyślij wiadomość
Rezygnuję
Poproś o złożenie aplikacji

Select job to invite this user